landschappelijke inpassing

ruimtelijke ontwikkelingen

Voor verschillende opdrachtgevers heeft Groenerwaard bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de Landschappelijke Inpassing verzorgd. Denk daarbij aan rood-voor-rood regelingen, rood-voor-groen regelingen en ruimte-voor-ruimte.

Bij nieuwe functies of herbestemming van een bestaande locatie dient vaak een kwaliteitsverbetering van het landschap gerealiseerd te worden. Groenerwaard denkt met u mee hoe u met uw plannen gelijk het landschap en de omgeving versterkt.

Door vroeg in de procedure landschapsversterkende, duurzame en/of klimaatadaptieve maatregelen te nemen, zullen plannen en procedures vaak aanzienlijk soepeler verlopen.

Per opdracht wordt gekeken naar de meest gewenste vorm: een poster, rapport met analyse en toelichting of een eenvoudige schets.