GROEN TUINONTWERP | BEPLANTINGSPLAN | TUINCOACH

header-water-rimpeling-zl.jpg

Nieuwe natuur in polder tussen Haastrecht en Stolwijk

Bilwijk

In de hele Krimpenerwaard wordt de komende jaren veel Nieuwe Natuur gemaakt. Een onderdeel hiervan is het gebied Bilwijk. Deze (kleine) polder tussen Haastrecht en Stolwijk is een belangrijke schakel tussen de natuur van de Reeuwijkse plassen, de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. De afgelopen jaren zijn er in de buurt al heel mooie natuurprojecten gerealiseerd, bijvoorbeeld de Hooge Boezem bij Haastrecht. Een voorbeeld van hoe historie, natuur, recreatie en waterberging op een goede manier gecombineerd kunnen worden. Echt een aanrader voor een frisse wandeling!

Veenweidegebied

De naastgelegen polder Bilwijk is een voorbeeld van een veenweidegebied. Iedere ochtend als ik uit het raam van ons nieuwe huis kijk, geniet ik van dit waardevolle agrarische cultuurlandschap. Dit landschap is in eeuwen hard werken ontstaan om het land te ‘veroveren’ op het water. De karakteristieke lange stroken grasland met de vele slootjes, vogels en knotwilgen maken het hier uniek. Net als de laatste molens. Daar zijn er niet zo heel veel meer in Nederland, dus ook daar moeten we zuinig op zijn. Maar met onze huidige manier van leven, werken en omgaan met natuur, is dat niet vanzelfsprekend meer.

Bodemdaling

Gelukkig is er bij Provincie, Gemeenten, Natuur- en Agrarische organisaties de wil (en de noodzaak) om deze gebieden te behouden. Daarbij speelt natuurlijk ook mee dat er naar manieren wordt gezocht om de bodemdaling tegen te gaan. Hoe mooi is het als we het goede uit het verleden kunnen verbinden met de technieken van de toekomst? Net als dat de boeren vroeger steeds slimmer werden in hun omgang met veen en water, moeten we ook nu niet blijven hangen in ‘vroeger’. Maar het mooie open natuur- en cultuurlandschap combineren met nieuwe inzichten over flora, fauna, water én techniek. Stilstand is achteruitgang zei mijn opa altijd al.

Adviesgroep

Via het programma Veenweiden Krimpenerwaard wordt er nu -samen met bureau RPS- gezocht naar de meest optimale invulling van het gebied. Met veel oog voor weidevogels, kruidenrijk grasland, waternatuur, traditionele eendenkooien en houtwallen en -singels. En als lid van de adviesgroep Bilwijk mag ik -samen met een aantal andere kundige en betrokken leden- meedenken en adviseren over het uiteindelijke plan. Dit wordt de komende jaren is etappes gerealiseerd. En het mooiste is dan dat ik de komende jaren dan ook nog zelf mee mag maken hoe die plannen langzaamaan werkelijkheid gaan worden.

bronnen: Gebiedsprogramma en Stuurgroep Veenweide Krimpenerwaard, Zuid Hollands Landschap.
foto’s: Marrion Hoogenboom

 

bronnen: Gebiedsprogramma en Stuurgroep Veenweide Krimpenerwaard, Zuid Hollands Landschap.
foto’s: Marrion Hoogenboom