Klimaatadaptatie in Krimpenerwaard

inspirerend

Inspirerende gesprekken waren het! Met een aantal organisaties heb ik gesproken over het belang van #klimaatadaptatie en #biodiversiteit in de #Krimpenerwaard. In plaatsen als Stolwijk, Schoonhoven en Bergambacht hebben we plekken met potentiële wateroverlast, hittestress en verstening bekeken in de stad en op bedrijventerreinen. En ook een eerste brainstorm ingezet richting mogelijke oplossingen.

groene vraagstukken

Alle belangen moeten goed afgewogen worden: Natuurlijk willen we geen natte voeten, maar waar kan ruimte gevonden worden voor een wadi of waterplein? Natuurlijk willen we geen versteend hitteplein, maar wie gaat het groen onderhouden? Natuurlijk willen we meer biodiversiteit, maar op een bedrijventerrein moeten de vrachtwagens nog wel kunnen draaien. Allemaal vraagstukken waar veel gemeenten, ontwerpers,  bedrijven en bedrijventerreinen mee te maken hebben. 

innovatieve beplanting

Nu is het momentum om hiermee met elkaar aan de slag te gaan. De uitrol van glasvezel en ontwikkelingen in bv gasloos bouwen, aardwarmte, zonne-energie en natuurinclusief bouwen bieden kansen om deze uitdagingen aan elkaar te koppelen. Onze economie ontwikkelt en verduurzaamt. Wij kunnen daar nu in mee gaan door innovatief en groen te denken voor onze (school)pleinen, bedrijventerreinen en openbare ruimte.

aantrekkelijk groen

Helaas zijn nog lang niet al deze plekken toekomstbestendig en aantrekkelijk. Terwijl investeren in groen veel oplevert. Verschillende studies (oa van de Universiteit Wageningen) hebben aangetoond dat een groene omgeving de economische waarde van een bedrijf vergroot en zelfs de energiekosten kan verlagen. Nog belangrijker, is dat in een groene omgeving mensen zich fijner en gezonder voelen. Ze worden productiever, gezonder en ervaren minder stress. Een warme representatieve uitstraling heeft toch een veel positievere uitwerking dan een rijtje grijze blokkendozen?

 

toekomstbestendige terreinen

Er zijn veel mogelijkheden voor beheerders en parkmanagement om zonder veel extra kosten de (natuur)waarde aanzienlijk te verhogen. En het welzijn van mensen te verbeteren. Laten we deze kansen koppelen aan een oplossing voor wateroverlast en hittestress, een bijdrage aan natuur, afvangen van fijnstof en opname van CO2. Door in een vroeg stadium samen te werken met planologen, ontwerpers, ecologen, ontwikkelaars, overheden, ondernemers en burgers kunnen we het verschil maken.

Wie neem de (tuin)handschoen op?